รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000333
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอรถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุนาวิน  นามสกุล ปานใหญ่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปราชการที่ สภอ.ศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ 1/4/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 1/4/2563 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศรีราชา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ กต-5423 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ