รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000270
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชนกานต์  นามสกุล จ้อยชู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศิลปวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมขนอุปกรณ์งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน วันที่ 16 และ 18 เม.ย. 63 ณ ชาดทะเลบางแสน
ตั้งแต่วันที่ 16/4/2563 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 18/4/2563 เวลา 12:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชายหาดบางแสน
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ กต-5423 ชลบุรีนายสายชล นามสิงห์