รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000267
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชนกานต์  นามสกุล จ้อยชู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศิลปวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมงานแห่พญายม วันที่ 21 เม.ย.63 ณ ชายทะเลบางพระ
ตั้งแต่วันที่ 21/4/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 21/4/2563 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชายทะเลบางพระ
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 85-2744 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล