รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000258
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ทัศพันธุ์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมกับบริษัทซิมเทค
ตั้งแต่วันที่ 6/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 6/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ระยอง สถานที่ที่เดินทาง บริษัท ซิมเทค ระยอง
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00014 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า แคมรี่(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กม-1989 ชลบุรีนายสายชล นามสิงห์