รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000248
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชนกานต์  นามสกุล จ้อยชู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศิลปวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขนเก็บอุปกรณ์ก่อพระทรายกลับมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 18/4/2563 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 18/4/2563 เวลา 12:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชายหาดบางแสน
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ กต-5423 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 85-2744 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล