รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000234
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอรถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุนาวิน  นามสกุล ปานใหญ่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเดินทาง ประสานงานเกี่ยวกับการตัดชุดครุยและภ่ายภาพที่ระลึกในพิธีซ้อมรับแริญญา ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 6/3/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 7/3/2563 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้