รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000231
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ (อ อภิวัฒน์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นักนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน งานแสดงเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ นักศึกษา จำนวน 30 คน
ตั้งแต่วันที่ 21/3/2563 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 21/3/2563 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สวนนงค์นุชพัทยา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 30 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง