รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000222
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง (รถบรรทุก) ไปบรรทุกกากมัน ที่ บ้านบึง ชลบุรี - ธนากรณ์ แย้มสำราญ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
บรรทุกกากมัน ผู้ประสานงาน : ธนากรณ์ (1772)
ตั้งแต่วันที่ 21/2/2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 22/2/2563 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง บริษัท ชลเจริญ ต.หนองซาก อ.บ้านบึง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 85-2744 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล