รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2020000007
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ น้ำผึ้ง  นามสกุล ตรีภัทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ติดต่อราชการ เขตพื้นที่จักรพงษฯ
ตั้งแต่วันที่ 5/1/2563 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 5/1/2563 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วข.จักรพงษ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กย-9905 ชลบุรี