รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001542
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรัย์ บ่อทอง
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ ศศิวิมล  นามสกุล แจ้คำ
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปรับเอกสารที่ บ่อทอง
ตั้งแต่วันที่ 27/12/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 27/12/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรัย์ บ่อทอง
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กม-1987 ชลบุรี