รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001526
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถยนต์
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุพจน์  นามสกุล แวงภูลา
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และรับเสด็จฯ
ตั้งแต่วันที่ 23/12/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 23/12/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.จันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กม-1988 ชลบุรี