รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001444
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ น้ำผึ้ง  นามสกุล ตรีภัทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชาสัมพันธ์งานเกษตรบางพระแฟร์
ตั้งแต่วันที่ 30/11/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 1/12/2562 เวลา 23:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กต-5423 ชลบุรี