รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019001065
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ( นส.อัณวิการ์ ชื่นบาน)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชนกานต์  นามสกุล จ้อยชู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศิลปวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อดำเนินการเรื่องกฐินพระราชทาน ไปวิทยาเขตจันทบุรี ไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 5/9/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 5/9/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-7251 ชลบุรี