รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000834
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอรถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุนาวิน  นามสกุล ปานใหญ่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อไปประสานชุดครุยให้บัณฑิต และเครื่องแบบนักศึกษา และ ประสานบัณฑิตเกี่ยวกับภ่ายภาพรัปปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 4/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 4/8/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตอ. วิทยาเขตอุเทนถวาย
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้