รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000829
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 22/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 22/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง ณัฐพงษ์ฟาร์ม อ.นายายอาม
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ