รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000826
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (คณะเกษตรฯ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพือ่ไปรับ - ส่งผู้ตรวจประกันระดับหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่ 26/8/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 27/8/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ม.เกษตรบางเขน
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ