รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000822
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะ นายธิราช บัวรอด (เข้าร่วมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 6/8/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 6/8/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม