รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000819
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.อนงค์นาฏ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เดินทางไปรับประป๋องที่ได้รับบริจาค บริษัท รอแยลแคน อินดัสทรีส์ จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 25/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 25/7/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง สมุทรสงคราม สถานที่ที่เดินทาง บริษัท รอแยลแคน อินดัสทรีส์ จำกัด
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม