รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000813
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพานะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ สุวดี  นามสกุล บุญฉิม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปรับประธานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 2/8/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 2/8/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง หมู่บ้านประชาชื่น ซ.22/1 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี1112
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ