รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000811
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 14/7/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 14/7/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ