รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000808
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง (บัสเล็ก) ดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ - ชัชวาลย์ ไมตรี
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ดำเนินกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
ตั้งแต่วันที่ 26/7/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/7/2562 เวลา 12:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล