รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000807
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมอำเภอศรีราชา และรับบอร์ดนิทรรศการยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 10/7/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 10/7/2562 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ที่ว่าการ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ