รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000806
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง (บัสเล็ก) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ บางประกง ฉะเชิงเทรา - อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ผู้ประสานงาน : อ.ศรัณยา รักเสรี (1586) หรือ ธุรการสาขาวิชาประมง (1580)
ตั้งแต่วันที่ 30/7/2562 เวลา 12:00 ถึงวันที่ 30/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง อำเภอบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล