รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000800
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นเทศสหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 24/7/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 24/7/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง บ.เอ็ม อารื พี เอ้นจิเนียริ่ง ชลบุรี,บ.ออโต้อัลลายแอนซ์ นิคมอมตะซิติระยอง
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1988 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม