รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000796
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เบญจมาศ  นามสกุล สุวรรณทัต
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สำนักงานคณบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อนิเทศสหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 18/7/2562 เวลา 07:30 ถึงวันที่ 18/7/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง บ.การบินไทย ระยอง,บ.ซัมมิทโชว่า นิคมแหลมฉบัง
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ