รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000788
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง พานักศึกษาไปเข้าร่วมอบรม (อ.วันทนา)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จินตนา  นามสกุล บุนนาค
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาไปเข้าร่วมอบรม
ตั้งแต่วันที่ 1/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 1/8/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์อารักขาพืช พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี