รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000777
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขนปกปริญญา
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขนปกปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 13/8/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 13/8/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ปทุมธานี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ธัญบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 9 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง