รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000769
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปาณิสรา  นามสกุล วงษ์ชมภู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานวิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมเกี่ยวกับการจัดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2561
ตั้งแต่วันที่ 4/7/2562 เวลา 12:00 ถึงวันที่ 4/7/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ