รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000755
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ติดต่อราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2/7/2562 เวลา 10:00 ถึงวันที่ 2/7/2562 เวลา 12:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง จัดหางานจังหวัดชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ยกเลิกการใช้บริการ กย-9905 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ