รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000737
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง (ด่วนที่สุด) (รถบรรทุก) ไปรับกากแป้งมันสำปะหลัง ที่ บ้านบึง ชลบุรี - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปรับกากแป้งมันสำปะหลัง มาเป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม ผู้ประสานงาน : อาจารย์วิชิต (087-2824699)
ตั้งแต่วันที่ 28/6/2562 เวลา 09:00 ถึงวันที่ 28/6/2562 เวลา 15:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงงานแป้งมันชลเจริญ อำเภอบ้านบึง
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 85-2744 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล