รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000705
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง นำนักศึกษาดูงานอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นำนักศึกษาใหม่ดูงานอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้ และ วัดญาณสังวร
ตั้งแต่วันที่ 22/6/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 22/6/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง พัทยา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง