รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000680
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ไปติดต่อราชการ ที่ วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี - คณะเกษตรฯ (รถตู้ คันที่ 2)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ติดต่อราชการ
ตั้งแต่วันที่ 12/6/2562 เวลา 18:30 ถึงวันที่ 12/6/2562 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วัดนอก อ.เมือง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ