รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000483
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ตรวจเยื่ยมสหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 4/5/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 5/5/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง พิษณุโลก สถานที่ที่เดินทาง โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลก
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ