รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000467
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ 3 จังหวัด (จ.เพชรบูรณ์, จ.นครราชสีมา , จ.สระบุรี) - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ติดต่อประสานงาน : อ.วิชิต (1383)
ตั้งแต่วันที่ 24/4/2562 เวลา 04:00 ถึงวันที่ 25/4/2562 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง สระบุรี สถานที่ที่เดินทาง 1) โชคชัยยืนยงฟาร์ม ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 2) โรงฟักไข่ปากช่อง2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3) บริษัท คาร์กิลส์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.เขาวน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ