รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000466
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ จ.ราชบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ติดต่อประสานงาน : ดร.สุรางคนา (1360 / 1361)
ตั้งแต่วันที่ 26/4/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 26/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ราชบุรี สถานที่ที่เดินทาง ปพนฟาร์ม ต.ปากช่อง อ.จอมบึง
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ