รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000460
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับส่งบุคลากรร่วมงานแห่พญายม
ตั้งแต่วันที่ 18/4/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 18/4/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชายทะเลบางพระ
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 50 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี