รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000458
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม (อ.ชัยวัฒน์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จินตนา  นามสกุล บุนนาค
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมอบรมการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ตั้งแต่วันที่ 29/4/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 29/4/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง นครปฐม สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้