รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000457
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย) เดินทางไปศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เดินทางไปศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตั้งแต่วันที่ 17/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 17/4/2562 เวลา 18:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ