รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000456
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง พานักศึกษาไปดูงาน อ.น้ำฝน
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จินตนา  นามสกุล บุนนาค
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาไปดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 25/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/5/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง พระนครศรีอยุธยา สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์ธุรกิจคาเฟอเมซอล
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี