รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000451
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประชุมในงานวิชาการและวิจัย - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ร่วมประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์ ที่เบอร์โทร (086-3812506) หรือ เบอร์ภายใน (1584) หรือ ธุรการสาขาวิชาประมง (1580)
ตั้งแต่วันที่ 9/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 9/4/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า