รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000445
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (อ.จตุรพร อรุณกมลศรี)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการรับ-ส่งวิทยากร โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Blom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ระหว่าง มณีแดงโฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ถึง กทม.
ตั้งแต่วันที่ 3/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 5/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก, จันทบุรี และกทม.
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1987 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ