รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000336
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ชนัดดา เกษมโชติช่วง)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อนำคณาจารย์และนักศึกษาออกไปแนะแนวที่ วิทยาลัยประมง จ.สมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 14/3/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 14/3/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง สมุทรสาคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาลัยประมง จ.สมุทรสาคร
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00056 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-486 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้