รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000273
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ กาญจนา  นามสกุล กรอกกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมการเสวนา การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาคตะวันออก เชื่อมโยง บูรณาการและสร้างความร่วมมือ ฯ
ตั้งแต่วันที่ 4/2/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 4/2/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00015 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กม-1988 ชลบุรี