รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000062
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม)
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ อังกูร  นามสกุล กิตติวรกาล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขอใช้ยานพาหนะ โดยนำนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ณ มทร.ธัญบุรีและมทร.กรุงเทพ เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา รัตนโกสินทร์เกมส์
ตั้งแต่วันที่ 18/1/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 20/1/2562 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง ปทุมธานี สถานที่ที่เดินทาง มทร.ธัญบุรี,มทร
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม