รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001084
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาและดูงาน ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 28/11/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 28/11/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล