รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001078
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ออกบูธกิจกรรมแนะแนว
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ณัฐกานต์  นามสกุล แช่มช้อย
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ออกบูธกิจกรรมแนะแนว
ตั้งแต่วันที่ 13/11/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 13/11/2561 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง จั่นอนุสรณ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม