รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001062
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถตู้มหาวิทยาลัย
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ สุวดี  นามสกุล บุญฉิม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
ตั้งแต่วันที่ 13/11/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 13/11/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม