รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001055
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ กาญจนา  นามสกุล กรอกกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร เพื่อไปส่งที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 31/10/2561 เวลา 17:00 ถึงวันที่ 31/10/2561 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง สนามบินดอนเมือง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กม-1987 ชลบุรี