รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000976
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง 000
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
000
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2561 เวลา 04:00 ถึงวันที่ 5/11/2561 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง กระบี่ สถานที่ที่เดินทาง อ.เมือง จังหวัดกระบี่
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 85-2744 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล