รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000830
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง (บัสใหญ่) ไปดูงาน ที่ กรุงเทพฯ - ชูชัย เชี่ยวชาญ (บุคลากร คณะเกษตรฯ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาสัญชาติเวียดนาม และ กัมพูชา ไปทัศนศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 22/8/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 22/8/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี